F

Fjällräv

Fjällräv är rödlistad i Sverige och klassad som akut hotad vilket innebär att den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid. 

Fjällräv

Fjällräv Dovre fjäll © Foto: Roger Vikstrom

Fjällräv finns i två olika färgvarianter, vit och blå. Den vita fjällräven är helt vit vintertid men på sommaren får den en brun färg, med gula partier på undersidan av kroppen. Den blå fjällräven är helt brun på sommaren och får en stålblå färg under vintern.

Fjällräv sitter vid stenblock

Fjällräv på Dovrefjäll ©Foto: Roger Vikstrom

I Skandinavien hittar vi fjällräven på högfjället, ovanför trädgränsen, men här finns endast ett fåtal kvar. Sverige och Norge har en gemensam fjällrävstam som finns glest utspridd från tundran i norr längs den skandinaviska fjällkedjan söderut. I söder begränsas fjällräven av konkurrens från den större rödräven. Rödräven klarar inte av det arktiska klimatet lika bra som fjällräven, som dominerar där klimatet är hårt och kargt. Tidigare fanns fjällräven även i Finland men där räknas arten nu som utdöd. se fler bilder här

Stöd fjällräven mer info finns på WWF

There are no comments

Kommentera