Skip to content
I Lappugglans rike. Lappuggla med byte

I Lappugglans rike skogen

I Lappugglans rike.

Lappugglan är beroende av skogen. Det allvarligaste hotet utgörs av minskad tillgång på lämplig häckningsmiljö, särskilt på boplatser på grund av skogsbruk.
I lappugglans rike, skogen som under många år utgjort häckningslokaler för ugglan har utan hänsyn avverkats. I flera fall t.o.m. under häckningsperioden, för lappugglan eller dess värdarter. Flera kända häckningslokaler är akut hotade av förestående avverkningar.

I Lappugglans rike skogen
Lappuggla © Foto Roger Vikstrom

Lappugglan föredrar att jaga på eller i anslutning till öppna ytor såsom hyggen, kraftledningsgator, ängsmarker och myrkanter. Där smågnagare och lämpliga utkiksplatser för jakten finns. Arten saknar helt förmåga att bygga bo, varför den är hänvisad till att häcka i risbon av främst duvhök, ormvråk och bivråk. I brist på risbon häckar den också på stubbar (både låga och höga), på jakttorn, myrstackar, rotvältor och liknande. Häckar även i restaurerade duvhöks- och vråkbon samt artificiella bon. Under de senaste decennierna har en allt större andel av de kända häckningarna skett i artificiella bon, som med ideella insatser ersatt i många fall vid avverkningar förstörda naturliga risbon och häckningsstubbar.

Skogen är den naturtyp i vårt land som har lägst andel skydd. För att vi ska nå miljömålen och våra internationella åtaganden till år 2020 behöver mer skog skyddas varje år. Naturvårdsverket föreslår att mer ersättningsmark används för att öka takten.

Lappuggla med byte
Lappuggla med byte i klorna. © Foto: Roger Vikstrom

Häckande lappugglor.

I Lappugglans rike. häckande lappugglor
Häckande appugglor med unge. matleverans. ©Foto: Roger Vikström

Någonstans i värmland häckar detta lappuggle par. En hög björkstubbe utgör deras bo. I början av uggleungarnas tillvaro så var de tre stycken ungar, men i takt med att de växte så knuffade den största ut de andra två. Oftast är det bara den starkaste som överlever, speciellt om tillgången på smågnagare är dålig. Men detta år så finns det gott om byten, alla ungarna lever trots att två av dessa befinner sig på marken.
Oavsett geografiska förhållanden sker äggläggningen från andra veckan i april till mitten av maj. Lägger 3–6 (1–7) ägg vilka ruvas i 28–30 dygn. Ungarna lämnar boet vanligtvis vid en ålder av fyra veckor.

Hungrig lappuggle unge
Hungrig lappuggleunge ©Foto: Roger Vikström

Lappuggle ungarna verkar vara ständigt hungriga. Bägge föräldrarna flyger skytteltrafik mellan de tre hungriga ungarna. I början så delade honan gnagarna i lagom stora bitar. Allt eftersom ungarna blir större så kräver de mer mat.

lappuggleunge äter
Lappuggleunge äter en hel gnagare ©Foto: Roger Vikstrom

Lappugglans unge sväljer nu de levererade sorkarna hela. Fem till sex stycken per dag har den inga problem att sätta i sig.
På en vecka har den fördubblat sin storlek och snart kommer den att lämna boträdet och göra de andra två ungarna sällskap.

Fler blogginlägg om lappugglor

Se fler bilder på ugglor

Källa Artdatabanken

Leave a reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.