En aktiv naturvård för biologisk mångfald så står det på Sveaskogs webbsida. kanske det skulle så “Vinsten är allt”

Allt kan inte handla om vinsten

Vidare kan man läsa i ett pressmeddelande att det finns för många vandringsälgar i Boden. Sveaskog vill därför jaga älgarna med all tillgänglig teknik som helikopter, snöskoter och drönare.Stora koncentrationer av älg under vintertid i kombination med ej uppfyllda avskjutningsmål under ordinarie jaktperiod innebär stora betesskador på områdets skogsplantor. Men om dom struntade i sitt mantra “Vinsten är allt” o skötte skogen tillät en levande skog så hade dessa problem varit minimala.

Allt kan inte handla om vinstkrav, en aktiv naturvård för en biologisk mångfald borde vara målet för Sveaskog. För om vinsten är allt vad händer då med vår natur?

Skogsstyrelsen

Tydligen har Skogsstyrelsen konstaterat att bestånden i området inte uppfyller skogsvårdslagens minimikrav på återbeskogning. Därför blir påföljden att om en skogsägare inte uppfyller lagkravet så riskerar den ett vite.
Därför har Sveaskog ansökt om skyddsjakt hos länstyrelsen för att få jaga drygt 30 älgar. Slutligen om det inte passar oss människor så åtgärdar vi problemet utan att reflektera över konsekvenserna.

Fakta om skyddsjakt

  1. Skyddsjakt är en benämning på jakt som bedrivs för att förebygga skador på egendom som har uppkommit av vilda djur. 
  2. Under skyddsjakt får även djur som är fridlysta, eller djur för vilka jakttiden inte är inne jagas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. 
  3. Det är Länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsjakt.

Att äta pinnar

Älgarna kan kanske lära sig av en känd “skidprofil”  att äta upp pinnarna istället för att plocka upp dessa i en ryggsäck.

Sveaskog behöver helt enkelt lyckas med att återupprätta förtroendet för naturvårdsarbetet på bred front och samtidigt utveckla ett hållbart skogsbruk. Då räcker det inte med att upprepa och beskriva hur bra man anser sig vara, inte heller att trumma på med produktionsargument eller vinklade klimatargument.

SVEA SKOG
Vinsten är allt. Vit älg
Vit älgtjur med ett horn © Foto: Roger Vikström

Sluta skjuta varg

Jag känner jägare i Värmland som säger att det inte finns några älgar kvar. Vargen har ätit upp alla. Vargar som dödats i trafiken eller påträffats döda av andra orsaker har ofta gamla skottskador.

Flytta vargen

Varför inte flytta vargen till Harads i Bodens kommun då löser sig detta med älgarna helt naturligt. Slutligen om Sveaskog inte bedrivit en så aggressiv skogsvård hade nog detta problem inte funnits.

Vinsten är allt. Vargar i flock i hägn
Vargar i hägn © Foto Roger Vikstrom

 Älgarna demonstrerar 

Alla har vi nog hör den sången, text se nedan:

Vi älgar, har samlats är ikväll för att prata om hur vi ska få det bättre här i skogenÄlgarna har ju alltid fått bestämma över sig själva Men nu har vi fått vissa problem, som vi måste ta itu med Älgarna Demonstrerar! Älgarna Har fått nog! Älgarna vill ha trygghet! Här i sin egen skog! Vi älgar kräver för det första, total förbjud mot all jakt För det andra stoppa alla kalhyggen Och för det tredje, fri passage över alla vägar Älgarna Demonstrerar! Älgarna Har fått nog! Älgarna vill ha trygghet! Här i sin egen skog! Vi älgar vill ha större jämlikhet. Och vi måste få bort biltrafiken från vägarna
Ni vet många av våra kamrater har råkat illa ut på vägarna All besprutning av maten måste omedelbart upphöra, vi mår inte bra av det! Ussh, euu ööhh Låt oss enas under parollen. Fritt fram i skogen! Älgarna Demonstrerar! Älgarna Har fått nog!

Allt påverkas av skogs och jordbruket

Även fågelpopulationen påverkas av skogsbruket, med en allt mer aggressiv skogspolitik. Träden står i långa ordnade rader men problemet är att ingen vill bo där. Det behövs även en levande landsbygd med öppna landskap.

Tornfalk
Tornfalk © Photo: ROGER VIKSTRÖM

Vad händer med våra fåglar.

Rödlistade fåglar Sverige

Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent i den nya rödlistan. Det går dåligt för till synes vanliga arter som gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast, vilka minskar markant i fågeltaxeringens standardrutter och rödlistas i kategorin Nära hotad (NT). Sex arter som lämnar rödlistan är ängspiplärka, skäggmes, gröngöling, sånglärka, kungsfågel och brandkronad kungsfågel.

Länkar: https://www.artdatabanken.se samt https://birdlife.se och slutligen Sveaskog

Tycker du att skogen ska vara ett ställe där både människor och djur trivs? Stöd Naturskyddföreningens skogsarbete. Naturskyddsföreningen ser till att skog skyddas, stoppar avverkningar av värdefull skog och kämpar för en helt ny skogspolitik. Länk

HEJ 👋

Registrera dig för att få uppdateringar från min blogg

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

For security, use of Google’s reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.