Naturfotograf Roger Vikström.


Naturfotograf Roger Vikström.

Naturfotograf Roger Vikström har förmånen att ha sin hobby som yrke. Det har tagit honom runt om i världen, med många intressanta resor och möten. Efter att arbetat som frilansfotograf över 20 år åt de större nyhetsbyråerna nationellt och internationellt inriktar han sig numera nästan uteslutande åt naturen. Att bevara, förmedla samt informera om nordisk natur har blivit allt viktigare.
Han inriktar sig främst till Nordisk natur med vilda djur och fåglar.
Att få vistas i naturen och att få uppleva allt det vackra  är fritt för alla, tyvärr är det alltför få som tar sig tid att uppleva det.
Med sina bilder vill han väcka en nyfikenhet till den fantastiska natur som finns runt ikring oss. Man behöver inte åka till fjärran land då mycket finns att uppleva runt husknuten.
Naturfotograf Roger Vikström är engagerad i viltvård med hämtning av skadade fåglar samt utsättning av rehabiliterade fåglar från Stockholms Vildfågel rehab.
”Det du ser och tycker om vill du bevara och dela med andra!”
Naturfotograf Roger Vikström kan  kontaktas för föredrag och bildvisningar.
Skicka ett e-post meddelande. roger at rvbild.se För mer information.

Nature photographer Roger Vikstrom

Has the privilege of having his hobby as a profession. It has taken him around the world, with many interesting trips and meetings. He focuses mainly on Nordic nature with wildlife and birds. Living in nature and experiencing all the beautiful and dramatic is free for everyone to experience. Unfortunately, it’s too few that take the opportunity to experience it. With his pictures he wants to awaken a curiosity to the amazing nature that surrounds us.

Nature / Conservation photographer Roger Vikstrom is involved in game care with collection of injured birds and the release of rehabilitated birds from the Stockholm Wild Bird rehab.
Do you want him to lecture or hold an exhibition?
Then just send him a message  roger at rvbild.se
”If we can teach people about wildlife, they will be touched. Share my wildlife with me. Because humans want to save things that they love.”
Steve_Irwin

There are no comments

Kommentera