Havsörnen är Sveriges största rovfågel

Havsörnen, sveriges största rovfågel och är en mycket speciell rovfågel för mig, det är Sveriges största rovfågel, även Europas. Det är också en känsla av optimal frihet att se dem sväva fritt på himlavalvet. Att se hur skickligt de utnyttjar termiken, de cirklar i vida kretsar högre och högre upp i skyn. Det ser så otroligt lätt ut, helt utan ansträngning högre och högre tills man knappt ser dem längre.

Havsörn (Haliaetus albicilla)

Havsörnen är Sveriges största rovfågel
Gysinge 20220208 Havsörn © Foto: Roger Vikström

Havsörnen är inte bara Sveriges största rovfågel, det är också Europas största. Med en vingbredd på 2,5 meter, ja du läste rätt! Trots dess imponerade storlek så ligger vikten på en vuxen havsörn mellan 4 till 7 kg. Honan är störst och väger ca 1 kg mer än hannen. Sveriges och Europas största örn

Havsörnen är Sveriges största rovfågel
Flygande © Foto Roger Vikström /Rvbild

Var hittar man havsörnen som är sveriges största rovfågel en del ser aldrig andra ser dem troligen varje dag beroende på var man bor. I Sverige har havsörnen sin utbredning längs hela Östersjökusten, också vid syd- och mellansvenska sjöar samt Lappland. Havsörnen är upplands landskapsfågel.

Havsörnsparet överger sällan sitt revir men de kan alternera mellan olika bon inom reviret. De flesta äldre havsörnar på ostkusten är stannfåglar, medan yngre örnar och de i Lappland flyttar.

WWF

Havsörnar nära utrotning av miljögifter

Miljögifter som PCB och DDT var en bidragande orsak till att havsörnen nästan utrotades i Sverige. År 1973 räknades hittades bara sex ungar längs hela den svenska ostkusten. 1971 startade naturskyddsföreningen sitt Projekt Havsörn, med bland annat stödutfodring vintertid så lyckades man rädda havsörnen. 

Än idag finns det stora hot mot havsörnen största rovfågeln i Sverige, blyförgiftning samt illegal jakt är inte ovanligt. Den vanligaste dödsorsaken för havsörn är kollision med tåg och kraftledningar. Även exploatering av skogen med en alltför stor avverkning av gammelskog. Det gör att det finns en stor brist på gamla tallar som kan bära upp de stora bona som örnen bygger.

Gamla tallar krävs för att bära upp ett så stort bo som örnen bygger. Boet kan bli ett par meter högt och brett och med en vikt på uppemot ett ton. Boet ärvs av nästkommande generationer

Fortplantning 

Det tar sex år tills havsörnen blir vuxen och får sin första kull, äggen läggs med ett par dagars mellanrum och ruvas i 38 dagar. Om ungarna bara matas med fisk så krävs det ungefär 50 kg fisk / unge tills den är flygfärdig, detta tar ca 2,5 månader. Till en början är havsörns ungarna fortfarande mycket beroende av sina föräldrar, innan det klarar sig på egen hand. Ett havsörnspar lever tillsammans hela livet om inte den ena partnern dör. En vuxen fågel behöver äta ungefär 600 gram fiskkött per dag, eller 350 gram kött. Fisken innehåller mycket mindre energi än kött. 

Kungsörnen (Aquila chrysaetos

Kungsörnen är mindre än havsörnen med en vingbredd uppemot 2,25 meter och en vikt på 3 till 6 kg. Den är en riktig akrobat i luften speciellt under vårens spelflykt den kan nå hastigheter upp mot 200 km/tim. Kungsörnen har klarat sig mycket bättre än havsörnarna, de drabbades inte alls lika hårt av miljögifter, mest beroende av att dess huvudsakliga av föda består av mindre däggdjur samt as.

Däremot är blyförgiftning ett mycket större hot, då den gärna äter slaktrester från främst älg. Läs mer om det här.

Riskerna för blyförgiftning hos kungsörnen kan främst motarbetas genom att minska användandet av blyammunition vid jakt

Nordiska riksmuseet

ungsörnarna har jagats och förföljds sen urminnes tider, under lång tid ansågs den vara ett hot mot tamboskap och människans bästa vän hunden. 1924 blir den fridlyst, än idag så förföljs den. Men idag är de största hoten tåg, kraftledningar samt vindkraftsverk.

Bilder på havsörn och kungsörn Sveriges största rovfåglar

Bilderna är fotograferade från gömsle utan att störa dessa magnifika fåglar.

Källa: Naturskyddsföreningen , Nordiska riksmuseet

HEJ 👋

Registrera dig för att få uppdateringar från min blogg

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.