Svenska kräldjur

Ända sedan barnsben har jag varit fascinerad av kräldjur i den svenska faunan. Huggormar, snokar och grodor är för många läskiga, äckliga slemmiga . Många vill helst slå ihjäl dessa när de stöter på dem i naturen. Liksom övriga grod- och kräldjur är snoken fridlyst i Sverige