Ormar i Sverige

huggorm

Bilder på Svenska ormar

Ormar i sverige

Ända sedan barnsben har jag varit fascinerad av ormar i den Svenska naturen även grodor. Reptiler som huggormar, snokar till och med den oansenliga kopparormen, som faktiskt är en ödla. Som ung slukade jag böcker med fakta om ormar, speciellt svenska. Även amfibier som grodor, paddor och salamandrar, de är för många äckliga slemmiga och väcker obehag. Det finns tre arter i den svenska naturen, huggorm, snok samt hasselsnok.

Så ser du skillnaden på huggorm eller snok

Hur skiljer man dessa reptiler åt. Om vi börjar med ögonen så har snoken en rund pupill, det har inte huggormen. Huggormar har vertikala pupiller likt en katts. Andra kännetecken, snoken kan ha en gul/vit markering strax efter huvudet, men inte alltid. Huggormen varierar i färg från just brun till nästan svart med ett sicksack mönster på ryggen, dock kan både snok och huggorm vara nästan helt svarta.


Så skiljer du huggorm från snok i Sverige:

Pupiller:

 • Snok: Rund pupill
 • Huggorm: Vertikal pupill (liknande katt)

Färg och mönster:

 • Snok: Varierar, ofta grå eller brun med svarta fläckar, kan ha en gul/vit markering bakom huvudet.
 • Hasselsnok: Ljusare brun eller grå med två mörka ränder längs ryggen.
 • Huggorm: Varierar, ofta brun till svart med sicksackmönster på ryggen. Båda arter kan vara nästan helt svarta.

Andra kännetecken:

 • Snok: Lång och slank kropp, rör sig smidigt.
 • Hasselsnok: Blir normalt 60-70 cm lång, max 80 cm.
 • Huggorm: Tjockare kropp, mer zickzack-liknande rörelse.

Habitat:

 • Snok: Trivs nära vatten, i skogsgläntor och på ängar.
 • Hasselsnok: Föredrar torrare områden, gärna med sten och buskar.
 • Huggorm: Vanlig i skogslandskap, på ängar och steniga områden.

Kom ihåg:

 • Samtliga arter är fridlysta i Sverige.
 • Hasselsnoken är betydligt mer ovanlig än snoken.
 • Om du är osäker på vilken orm du ser, lämna den ifred.

Sverige har en rik biologisk mångfald, och ormar är en viktig del av detta ekosystem. Det finns flera inhemska arter i Sverige, huggorm, snok, hasselsnok. Ormar är växelvarma djur, som inte producerar sin egen kroppsvärme. De kan höja sin kroppstemperatur genom att uppsöka varma områden i sin omgivning södersluttningar varma stenpartier redan i April. De är rovdjur och livnär sig på små djur, såsom gnagare, fåglar och insekter.

Svenska ormar är fridlysta.

Första reaktionen många får när man träffar på en orm, reptil, på sin tomt eller i naturen är att man helt enkelt slår ihjäl den. Rädslan tar överhanden och man vill skydda sin omgivning.  Många känner sig helt enkelt skräckslagna en del blir även paralyserade av ormars närvaro. 

Alla ormar är en viktig del av Sveriges biologiska mångfald och spelar en viktig roll i ekosystemet. De hjälper till att kontrollera populationen av smådjur, vilket i sin tur påverkar hela ekosystemet. Det är därför viktigt att bevara och skydda dessa varelser för att säkerställa deras överlevnad i framtiden.

Samtliga svenska grodor, kräldjur är fridlysta.  Enligt miljöbalken är det förbjudet att inom landet döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar av alla svenska ormarter.

 Släpp ut ormen långt hemifrån, gärna flera kilometer bort

Stick.se

Orm på tomten

Så gör du för att undvika att ormar trivs på din tomt, det finns en del saker att tänka på. Se till att hålla gräset kort speciellt vid husgrunden,täta sprickor samt se till att ventilerna är hela. Undvik stenpartier. Upptäcker du ändå en orm på tomten så får den flyttas. Vet du inte hur du skall gå tillväga, kontakta din kommun de kan hjälpa dig med hur du ska gå till väga. Klarar du av det på egen hand se till att skydda dig. Använd skyddsutrustning med grova handskar, höga gummistövlar. Hur man du med fördel använder två plastkrattor för att få ner ormen i en hink. Det finns även speciella gripverktyg för att hantera ormar att köpa. Lyft inte ormen i svansen eller hantera den med dina händer, det är förenat med fara.

Prenumerera på min blogg:

Läs mer om hur du hanterar huggorm