Ormar i Sverige

Bilder på Svenska ormar

Ormar i sverige

Ända sedan barnsben har jag varit fascinerad av ormar i den Svenska naturen även grodor. Reptiler som huggormar, snokar till och med den oansenliga kopparormen, som egentligen är en ödla. Som ung slukade jag böcker med bilder på ormar speciellt svenska. Även amfibier som grodor, paddor och salamandrar är för många äckliga slemmiga och väcker obehag. Det finns tre sorters ormar i den svenska naturen, huggorm, snok samt hasselsnok

Svenska ormar är fridlysta.

Första reaktionen många får när man träffar på en orm, reptil, på sin tomt eller i naturen är att man helt enkelt slår ihjäl den. Rädslan tar överhanden man skydda sin omgivning.  Många känner sig helt enkelt skräckslagna en del blir även paralyserade av ormars närvaro. 

Tänk på att alla svenska grodor, kräldjur är fridlysta.  Enligt miljöbalken är det förbjudet att inom landet döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar av alla svenska ormarter.

Orm på tomten

Så gör du för att undvika att ormar trivs på din tomt, det finns en del saker att tänka på. Se till att hålla gräset kort speciellt vid husgrunden,täta sprickor samt se till att ventilerna är hela. Undvik stenpartier. Upptäcker ändå en orm på tomten så får man flytta den. Vet du inte hur du skall gå tillväga, kontakta din kommun de kan vara behjälpliga med hur du ska få hjälp.Klarar du av det på egen hand se till att skydda dig. Använd skyddsutrustning med grova handskar, höga gummistövlar. Hur man du med fördel använder två plastkrattor för att få ner ormen i en hink. Det finns även speciella gripverktyg för att hantera ormar att köpa. Lyft inte ormen i svansen.

 Släpp ut ormen långt hemifrån, gärna flera kilometer bort

Stick.se

Se skillnad på Huggorm och snok.

Hur skiljer men dessa reptiler åt. Om vi börjar med ögonen så har snoken en rund pupill, det har inte huggormen. Huggormar har vertikala pupiller likt en katts. Andra kännetecken, snoken kan ha en gul/vit markering strax efter huvudet, men inte alltid. Huggormen varierar i färg från just brun till nästan svart med ett sicksack mönster på ryggen, dock kan både snok och huggorm vara nästan helt svarta.

Läs mer om hur du hanterar huggorm

error: Content is protected !!
%d bloggare gillar detta: