Skip to content

Sjöfågel

Med naturen i fokus, vigg
Vigg @ Foto: ROGER VIKSTRÖM
MEd naturen i fokus. Skäggdopping
Skäggdoppingar vid sjön Flaten Rönninge © Foto: ROGER VIKSTRÖM
Strattmåsar
Skrattmås ©Foto: Roger Vikstrom
Sångsvanar
Sångsvanar vid hornborgarsjön © Foto: Roger Vikstrom
Landande gräsand
Gräsand © Photo: Roger Vikstrom
Storskarv i vattnet
Storskarv© photo: Roger Vikstrom
Häckande Lunnefåglar
Häckande lunnefåglar © photo: Roger Vikstrom
Toppskarvar
Toppskarvar © photo: Roger Vikstrom
Lunnefågel
Flygande lunnefågel © photo: Roger Vikstrom
Häckande lunnefågel
Lunnefågel vid bohåla © photo: Roger Vikstrom
Häckande storlabbar
Häckande storlabbar © photo: Roger Vikstrom
Flygande storlabb
Flygande storlabb © photo: Roger Vikstrom
Häckande storlabbar
Häckande storlabbar © photo: Roger Vikstrom
Havssula
Havssula © photo: Roger Vikstrom
Fiskmås
Fiskmås © Photo: Roger Vikstrom
Silvertärna
20150624 Gotland Silvertärna Foto: ROGER VIKSTRÖM
Silvertärnor
20150624 Gotland, Stora Karlsö Silvertärna med unge Foto: ROGER VIKSTRÖM
Silvertärna
20150624 Gotland, Stora Karlsö Silvertärna med unge Foto: ROGER VIKSTRÖM
skrattmås
Sktrattmås © Photo Roger Vikstrom
Gräsand
20150507 Solna Råstasjön Foto: ROGER VIKSTRÖM
20150501 Stockholm Svarthakedopping Foto: ROGER VIKSTRÖM
Tärna
Arg Tärna © Photo Roger Vikstrom
Bläsgås
Bläsgås © Photo Roger Vikstrom
Bläsgäss, Kanadagås
Bläsgås och kanadagås slåss om boplats © Photo Roger Vikstrom
Fiskmås
© Photo Roger Vikstrom
Kanadagås
© Photo Roger Vikstrom
© Photo Roger Vikstrom
© Photo Roger Vikstrom
© Photo Roger Vikstrom