Sjöfåglar i den Svenska faunan

Sjöfåglar i den svenska faunan
Smålom ©Foto: Roger Vikström

Vad betyder ordet sjöfågel? Bland annat är det en jägarterm för fågel som under jakttid finns på eller vid havet. Men den kan lika gärna vara vid en sjö. Nedan kan du se ett urval av olika sjöfåglar som finns i norden. En del av sjöfåglarna finns inte längre i den Svenska faunan då de blivit utrotade. Vet du vilken eller vilka fåglar det gäller?

Sjöfågel i den Svenska naturen

Lunnefågeln är en färggrann sjöfågel som inte häckar längre i den Svenska faunan sista kända häckningen var 1970. Minken gick hårt åt på Lunnefågeln samt även äggplockning. Årligen ses lunnefågeln längst den Svenska västkusten, främst under vintern då den flyttar. Den övervintrar på öppet vatten där den är mycket sårbar för miljöutsläpp som tex olja. 1967 skedde en stor naturkatastrof utanför Cornwalls kust. En stor katastrof över 15 000 sjöfåglar dog. Det sägs att 85% av beståndet av lunnefågel i Frankrike dödades.

Fartyget var Torrey Canyon, en av den första generationen av supertankers, och det närmade sig slutet på en resa från Kuwait till ett raffinaderi vid Milford Haven i Wales. Det BP-chartrade fartyget strandade på en klippa mellan Isles of Scilly och Land’s End i Cornwall. Källa The Guardian

Fågelön Runde med häckande sjöfåglar

I vårt grannland Norge inte långt ifrån Ålesund, ligger ön Runde som är en ypperlig plats att se Lunnefåglar. Att tänka på, det krävs att man har hyfsad kondition då det bara går uppåt när man tar sig till platsen lunnefåglarna befinner sig. Men när man väl befinner sig där, är det verkligen magiskt med alla lunnefåglar. Det är även stor chans att se havsörnar, tretåig mås samt havssulor.