Älg på Fokstumyra

Skogens alla djur

Att få uppleva och också se alla skogens djur, som finns i den nordiska faunan är fantastiskt. Trots att många av skogens fyrbenta djur är svåra att upptäcka. I mina tassemarker finns varken björn eller varg, ej heller järv. Däremot kan man se många rådjur, vildsvin, ibland även älg även en o annan räv.

Fotografera från gömsle

Hur gör man för att uppleva dessa djur i skogen, som tex björn, varg eller järv? Enklast är att hyra ett gömsle. Att fotografera vilda djur från gömsle är beprövat. Det ger fotografer möjligheten att fotografera björn i sitt rätta element utan att störa djuren. Förutsättningen att fotografera och att få fina naturbilder på björn, varg eller järv är då mycket god. Glöm aldrig bort att det är vilda djur det handlar om, det finns aldrig några garantier. Det har jag själv fått uppleva. Jag suttit i gömsle många gånger ibland händer det att man har otur, och inte ser något över huvud taget.

Utan gömsle

För att lyckas är det bäst att känna till området man vistas i. Gör man inte det underlättar det att ta med sig någon som gör det. Det är också en fördel om det ligger relativt nära där man bor, med tiden så lär man känna till området, var de bästa förutsättningarna för att stöta på de djur man vill se. Sällan är alla djur samma område, då är det bra att ha ett par områden att välja emellan. Det är bra om du skriver ner eller markerar i din telefon alla intressanta platser så du hittar tillbaka.

Älg

Skogens fyrbenta djur. Älgen är skogens konung och björnen framställs som den snälle i sagorna. Vargen den grymme och elake. Historierna är många och även osanna.

Björn

I början av 1900 talet var björnen nästan utrotad , kvar fanns ca 130 individer, den fridlystes  1927. På -40 talet hade björnstammen återhämtat sig så pass att man tillät en begränsad jakt. 2021 är kvoten 501 björnar som får skjutas i Sverige. I Norge var det skottpengar på björn fram till-73.

Varg

Vargen har det betydligt tuffare än vår snälle björn. Vargen är hatad i stora delar av landet och i Norge tolereras endast ett fåtal vargar. Även tjuvjakten är betydande och många vargar försvinner spårlöst.

 ”Varg” betyder på gammal svenska ”dräpare” 

Idag finns det cirka 300 vargar i Sverige och trots det så tillåts en begränsad jakt, hur detta nu kan vara möjligt då vargen är fridlyst.

Länkar mm

Gripsholms hjorthage är ett 48,6 hektar stort naturreservat, med kungliga dovhjortar på bete bland de gamla ekarna.

Prenumerera på min blogg: