Skogens fyrbenta djur

Brunbjörn
Brunbjörn © Foto: Roger Vikström

Våra fyrbenta djur i skogen

Att få uppleva och också se alla djur som finns i den nordiska faunan är fantastiskt. Även om många av skogens fyrbenta djur är svåra att upptäcka. I mina tassemarker finns varken björn eller varg, ej heller järv. Däremot kan man se många rådjur, vildsvin och ibland även älg, samt en o annan räv.

Gömslefotografering

Kort sagt, säkraste sättet att få uppleva björn, varg eller järv är att sitta i ett gömsle. Sammanfattningsvis så kan man enklast göra detta i östra Finland nära den Ryska gränsen, där finns många företag som erbjuder fotogömslen där man kommer nära djuren.

För det första för att lyckas så är det bäst att känna till området man vistas i, om man inte gör de såt bör man ha någon med sig som gör det. För det andra är det en fördel om det ligger nära där man bor då kan man vistas där ofta. Till sist det är sällan alla djur finns i samma område, det är bra att ha ett par områden att välja emellan. Slutligen skriv ner eller markera i telefon intressanta platser så du hittar platsen igen

Fakta

Björn

Skogens fyrbenta djur. Älgen såsom skogens konung och björnen som framställs som den snälle i sagorna. och vargen den grymme och elake. Historierna är många och även osanna.

Björnen var nästan utrotad i början av 1900 talet, kvar fanns ca 130 individer, den fridlystes  1927. På -40 talet hade björnstammen återhämtat sig så pass att man tillät en begränsad jakt. I vårt grannland norge betalades skottpengar ut på björn fram till-73.

Varg

Vargen har det betydligt tuffare än vår snälle björn. Vargen är hatad i stora delar av landet och i Norge tolereras endast ett fåtal vargar. Även tjuvjakten är betydande och många vargar försvinner spårlöst.

 ”Varg” betyder på gammal svenska ”dräpare”   

Idag finns det cirka 300 vargar i Sverige och trots det så tillåts en begränsad jakt, hur detta nu kan vara möjligt då vargen är fridlyst.

Länkar mm

Gripsholms hjorthage är ett 48,6 hektar stort naturreservat, med kungliga dovhjortar på bete bland de gamla ekarna.