Skip to content

Archive for:

Forsnäsbruk

Strömstare
20160312 Strömstare Nyfors Strömstare © photo: Roger Vikström
Blogg

Strömsmed

Strömstare Strömstarar vistas ständigt vid vatten, företrädesvis strömmande vattendrag. Den simmar och dyker mycket skickligt. I vattendraget kan strömstaren springa på bottnen i jakt på nattslände larver och andra småkryp. Boet byggs vid vatten i stenklyftor, under broar och liknande. Boet är runt och har en liten öppning. Den lägger 4–6 rent vita ägg och ungarna […]