Skip to content

Archive for:

kråka

Blogg, Photos

Naturens renhållningsarbetare

Naturens renhållningsarbetare Kråka. I Botkyrka längs den gamla Södertäljevägen finns en återskapad våtmark, Skårbydammen. Stockholm Vatten är just i färd med att tömma våtmarken på vatten, då någon olovandes har planterat in karp. Då våtmarken är en lämplig biotop för vattensalamandern , så vill man inte att det ska finnas fisk då det inte är en naturlig […]