Skräp föder skräp.

Photo by Sera Cocora on pexels.com/

Jag vet inte hur det är med dig? Men för mig så retar jag upp mig på alla dessa människor,som inte kan hålla reda på sitt eget skräp. Där jag bor är det alltid skräp på gångvägarna och utanför tomterna. Ibland så undrar jag om mina grannar saknar en soptunna och bara slänger sitt skräp……

Skatt på engångsartiklar

Oranjestad Foto: ROGER VIKSTRÖM

Engångsartiklar  Det vill säga, att artiklar som används till mat och dryck och som äts i farten, hamnar högst upp i statistiken för nedskräpning. Både i städer och parker samt vid stränder. Samtidigt står fimpar och snus för ca 80% av allt skräp i städerna. Visst är det skrämmande! Till sist, både cigaretter och snus innehåller plast.……