Skip to content

Archive for:

Sjöfågel

Blogg, Photos

Skrattmås

Skrattmås Vid råstasjön i Solna finns det en ganska stor skrattmås kolloni, ljudet är stundtals öronbedövande.Nästan alltid när man sitter med kameran vid en så populär plats som Råstasjön så kommer det fram nyfikna människor och ställer frågor. En äldre man frågar? Ser du något intressant? Vid tillfället är alla skrattmåsar i luften och jag […]

Blogg, Photos

Gavia Arctica Storlom

Storlom Storlom. Har man en gång hört Storlommens ödsligt klagande läte en mörk sensommarnatt så glömmer man det inte. Ljudet är verkligen magiskt. När det är vindstilla kan lätet höras på upp till 11 km avstånd.  Dessa mästarfiskare och mytologiska fåglar, vars förfäder utgående fossilfynd fanns till redan för 40 miljoner år sedan Storlommen. Lom […]

Blogg, Photos

Knuthöjdsmossen smålommarnas paradis.

Knuthöjdsmossen Smålommarnas paradis Knuthöjdsmossen är en populär häckningsplats för smålom eftersom den gärna bygger sina bon vid stranden av små tjärnar eller gölar. De små vatten som den häckar vid är ofta fattiga på fisk. Fåglarna måste därför hämta föda åt sig själva och sina ungar från större sjöar, ibland flera mil från häckningsplatsen. Att […]

Blogg, Photos

Stora Karlsö

Stora Karlsö bjuder på en oförglömlig naturupplevelse med blommor och fåglar i ett annorlunda landskap. Ön är ett av världens äldsta naturskyddade område och är rik på udda sevärdheter. Växter, fåglar, fossil och kulturhistoria – här finns något för alla intressen. Ön bär spår av mänskliga aktiviteter ända från stenåldern och fram till vår tid. […]

Blogg, Photos

Skäggdopping

Skäggdopping Latinskt namn: Podiceps cristatus – vilket betyder ungefär, fågeln med kam och de långt bak placerade fötterna. Först när parbildningen är klar söker sig söker sig doppingarna till vassar, där bobyggandet börjar. Boet är vanligen en flotte av vass och vattenväxter, förankrad vid något vassrör, men boet kan också vila direkt på botten. De […]

Blogg, Photos

Gräsand

Gräsand Gräsand är en stor och kraftig and som mäter 55-60 cm och har en vingspann på 81-95 cm. Den har ett stort huvud, en lång och ganska kraftig näbb och kort stjärt. I alla dräkter har den en mörkblå iriserande vingspegelomgiven av först ett svart och sedan ett brett vitt band. Benen är gula […]

Blogg, Photos

Hjälstaviken

Tärnor För cirka ett år sen var jag och min kollega och nära vän Tommy Pedersen i Hjälstaviken. Idag var vi på plats igen. Det var inte bara vi som var på där, trots ett blåsigt väder så var fåglarna i full gång. Tärnorna som vi såg förra året var på samma plattform. I år […]

Blogg, Photos

Svarthakedopping

Svarthakedopping Svarthakedoppingen häckar i en mängd olika typer av sötvatten. Allt ifrån små viltvatten, dammar, kärr, agmyrar och vattenfyllda lertag som till större sjöar, både eutrofa slättsjöar och mer näringsfattiga skogssjöar. Genomgående för alla dessa vatten är att fisk antingen saknas eller att fiskförekomsten är reducerad. De strimmiga ungarna bärs på den vuxnas rygg till […]

Blogg, Photos

Grågäss och Kanadagås slåss om boplats, det är vår!

Grågäss I djurens värld är det minst lika våldsamt som i människans värld. Kom inte för nära… för den här platsen har jag tjingat. Gråsgäss jagar bort den betydligt större Kanadagåsen. Störst går först om inte man får hjälp, två fåglar kan vinna över en större fågel om man hjälps åt. Samarbetar man så är det […]