Att fotografera fåglar 2

Trut © Photo Roger Vikstrom

Att fotografera fåglar är roligt. Något att tänka på när man fotograferar fåglar är att man bör ha vinden i ryggen. fåglar är precis som flygplan de startar och landar mot vinden. Det ska vara roligt att fotografera fåglar, och när man övar så märks det det snart med bättre resultat på bilderna. Det är då……

Lina naturreservat. Ett Sörmland i miniatyr.

20210518 Södertälje Lina naturreservat. Ett Sörmland i miniatyr.Betande Kor Foto © Roger Vikström

Lersjön vid Lina är dagens mål i det vackra vädret, sjön ligger mitt i Lina naturreservat och omgärdas av hagmarker, lövlundar samt blomsterrika bäckraviner. Korna håller kulturlandskapet öppet vid Lina naturreservat 20210518 Södertälje Lina naturreservat. Ett Sörmland i miniatyr. Betande kor som håller lanskapet öppet även sothönsen passar på att beta lite Foto © Roger……

Att fota svarthakedopping

Svarthakedopping©Foto: Roger Vikström

Fota svarthakedopping Doppingarna häckar i olika typer av sötvatten. Allt ifrån små viltvatten, dammar, kärr, agmyrar och vattenfyllda lertag som till större sjöar, både slättsjöar och mer näringsfattiga skogssjöar. Utmärkande för dessa vatten är att det inte finns fisk eller att fiskförekomsten är reducerad. De strimmiga ungarna bärs på den vuxnas rygg till 5 -……

Skrattmås

Skrattmås ©Foto: Roger Vikstrom

Skrattmås Skrattmås ©Foto: Roger Vikstrom Vid råstasjön i Solna finns det en ganska stor skrattmås kolloni, ljudet är stundtals öronbedövande.Nästan alltid när man sitter med kameran vid en så populär plats som Råstasjön så kommer det fram nyfikna människor och ställer frågor. En äldre man frågar? Ser du något intressant? Vid tillfället är alla skrattmåsar……

Gavia Arctica Storlom

Storlom © Photo: Roger Vikstrom

Storlom Gavia Arctica Kallas även för Lom vilket är ett gammalt fornnordiskt namn som betyder skrik. Förr i tiden användes det både för storlom och smålom, det latinska namnet är Gavia Arctica. Vad mera är, dessa mytologiska fåglar fanns redan för 40 miljoner år sedan. Vidare är att Storlommen är en långsmal fågel med korta……

Knuthöjdsmossen smålommarnas paradis.

Hällefors Smålom © Photo: ROGER VIKSTRÖM

Knuthöjdsmossen Smålommarnas paradis Knuthöjdsmossen är en populär häckningsplats för smålom eftersom den gärna bygger sina bon vid stranden av små tjärnar eller gölar. De små vatten som den häckar vid är ofta fattiga på fisk. Fåglarna måste därför hämta föda åt sig själva och sina ungar från större sjöar, ibland flera mil från häckningsplatsen. Att……

Stora Karlsö en av karlsöarna

20150624 Gotland, Fyren på Stora Karlsö Foto: ROGER VIKSTRÖM

Det första man möts av när man kliver av båten på Stora Karlsö är Silvertärnornas skrik. För det andra, kommer man för nära så dyker dom ner mot en för att man ska gå därifrån. För det tredje , spanar man noga på den steniga stranden så kan man se små gråa runda bollar, förmodligen……

Skäggdopping

Rönninge 20190506 Skäggdoppingar vid sjön Flaten RönningeFoto: ROGER VIKSTRÖM

 Skäggdopping Latinskt namn:Podiceps cristatus – vilket betyder ungefär, fågeln med kam och de långt bak placerade fötterna. Först när parbildningen är klar söker sig söker sig doppingarna till vassar, där bobyggandet börjar. Boet är vanligen en flotte av vass och vattenväxter, förankrad vid något vassrör, men boet kan också vila direkt på botten. De tre……

Grågäss och Kanadagås slåss om boplats

Grågäss Även i djurens värld, är det minst lika våldsamt som i människans värld. Det kan gå vilt till när Grågäss och Kanadagås, slåss om samma boplats. Så kom därför inte för nära… för den här platsen har jag tjingat. Gråsgässen jagar bort den betydligt större kanadagåsen vid Dalkarsäng i Salems kommun. Det ingår i……