Skip to content

Archive for:

Älg

Bild på vit älg i värmland

Spirit moose Vit Älg
Vit Älg "Sprit Moose" © Photo: Roger Vikstrom
Blogg, Photos

Den vita älgen.

Vit Älg För ett par dagar sedan var jag i västerås på Naturfotodagen. Lyssnade på många fina föredrag samt tittade på den fina bildutställning som visades. Jag kom i samspråk med en herre om älgar speciellt då den vita älgen som min vän fotograf Tommy Pedersen hade med i sin utställning. Han frågade mig om […]

White moose
20151203 Vit älgtjur med ett horn Foto: Roger Vikström
Blogg, Photos

Spirit Moose

White moose White moose is virtually non-existent phenomenon in most places in Sweden but in western Värmland there are some few. Despite that the white moose is a rare sight, they are not protected. The different hunting area decide on the hunting of the moose and even if they are protected in many areas there […]

Älg
Älg © Photo Roger Vikstrom
Blogg, Photos

Skogens Konung

Skogens konung Älg (Alces alces) är världens största nu levande hjortdjur. Den förekommer i norra Europa, Asien och Nordamerika. Utöver sin storlek känns älgen igen på den hos hanarna stora flertaggade kronan. Den förekommer vanligtvis i löv- och blandskog i tempererat till subarktiskt klimat. Älgen har haft ett mycket större globalt utbredningsområde men jakt och […]