Målsättningen bli en bättre fotograf

© Photo Roger Vikstrom

Fågelfotografering. Målsättningen är att bli en bättre fotograf. För det krävs mycket träning och tålamod. Att ha kunskap om sin utrustning samt att vara påläst om var fåglarna finns och hur de beter sig. Först måste man känna sin utrustningFör det andra krävs övning.Sist men inte minst, kunskap om fåglarna som man fotograferar. Havsörn ©……

Lunnefågel på Runde

Flygande lunnefågel © photo: Roger Vikstrom Hotad art För ett par år sedan besökte jag fågelön Runde för att fotografera lunnefågel. Fågelön Runde är belägen ungefär 390 kilometer nordväst om Oslo. Har du en gång varit där så vill du utan tvekan återvända dit. Lunnefåglarna blev utrotade i Sverige på 1970-talet de främsta orsakerna berodde……

I Lappugglans rike skogen

I Lappugglans rike. Lappugglan är helt beroende av skogen. Det allvarligaste hotet utgörs av minskad tillgång på lämplig häckningsmiljö, särskilt på boplatser på grund av skogsbruk.I lappugglans rike, skogen som under många år utgjort häckningslokaler för ugglan har utan hänsyn avverkats. I flera fall t.o.m. under häckningsperioden, för lappugglan eller dess värdarter. Flera kända häckningslokaler……

Låt fågelungarna vara kvar

20170714 Botkyrka Fiskmås ungar © Photo: Roger Vikstrom

Fågelungar Vid den här tiden börjar måsarnas fågelungar lämna  boet .Den trygga platsen där de föddes, Det finns så mycket för fågelungarna att upptäcka, lära sig. Om de inte lär sig fort kommer inte att överleva. Farorna är för många. Vid stora köpcenter med stora platta tak  har under våren försommaren fiskmåsar, trutar sina häcknings……

Att fotografera fåglar 5

Fotografera sjöfåglar. Skillnaden är stor med att fotografera sjöfåglar i samhällen än i skogen, landsbygden. Fåglar i samhällen är mycket mer vana med människor runt omkring sig. På landsbygden är de inte är lika vana, ser de människor flyger dom iväg. För att lyckas med fotograferingen är kunskapen om den egna utrustningen viktig. Kamerans inställningar måste……