Skip to content

Archive for:

svartådalen

Kungsörn
Kungsörn ©Photo: Roger Vikström
Blogg, Photos

Golden Eagle (Kungsörn)

Kungsörnen. Kungsörn. Antingen så hatar eller älskar man den. Kungsörnen är en av Sveriges största rovfåglar, med ett vingspann uppemot 225 cm. Den Femte Stora Kungsörnen har tillsammans med varg, björn, järv och lo varit föremål för en statlig utredning för Rovdjursförvaltning i vårt land. I den anges antalet häckande kungsörnar i vårt land till omkring […]

Nötkråka
Nötkråka ©Photo: Roger Vikstrom
Blogg, Photos

Nötkråka

Svartådalen Levande svensk kulturbygd med vidsträckta slåtterängar, våtmarker och sjöar men också storskog. Här kan du uppleva vidder, vildmark, tystnad, men också kulturevenemang i en vacker, svensk landsbygd. Nötkråka Fågellivet är en stor attraktion i Svartådalen. Här rastar tusentals sångsvanar på vårflyttning, hundratals tranor höstetid. Havsörn, fiskgjuse, bivråk och en rad andra rovfågelarter häckar. Svarttärna, […]