I Lappugglans rike skogen

I Lappugglans rike. Lappugglan är helt beroende av skogen. Det allvarligaste hotet utgörs av minskad tillgång på lämplig häckningsmiljö, särskilt på boplatser på grund av skogsbruk.I lappugglans rike, skogen som under många år utgjort häckningslokaler för ugglan har utan hänsyn avverkats. I flera fall t.o.m. under häckningsperioden, för lappugglan eller dess värdarter. Flera kända häckningslokaler……

Lappugglan letar mat i skymningen.

20170511 Lappuggla spanar efter byte ifrån en gran© photo: Roger Vikstrom

Lappugglan. Lappugglan sitter stilla på sin utsikspost spanar ut över gärdet. Den lyssnar efter något som prasslar i det tjocka fjolårsgräset, den har oerhört bra syn och hörsel. Den jagar huvudsakligen smådjur som lämlar, sorkar och möss. Ljudlöst  lättar den i från sin utsiktsplats och med  focus på något i fjolårsgräset. Lappugglan redo att jaga glider tyst……

Tornfalk i Uppland

Tornfalkar © photo: Roger Vikstrom

Häckande tornfalkar. Tornfalk i Uppland. Det häckande falkparet som finns i uppland har bråda dagar med att föda upp sina ungar de är snart flygga.Både honan och hanen flyger i skytteltrafik mellan de angränsande ängarna och boet, de är ständigt på jakt efter sork eller annat lämpligt byte. Tornfalk med byte © photo: Roger Vikstrom……