Etikett: fjärilar

 • Rädda våra pollinatörer

  Rädda våra pollinatörer

  Vildbin, fjärilar och andra viktiga pollinatörer måste räddas. Utan dem blir det vare sig grönsaker eller frukt. Att öka medvetenheten om vikten av ängsmarker och den biologiska mångfalden är också…

  ·

  , , ,

 • Fjärilar och andra pollinerare

  Fjärilar och andra pollinerare

  Vildbin, fjärilar och andra pollinerare måste överleva. Vår jord och skogsbruk förändras, varpå ängsmarkerna minskar drastiskt. De har helt enkelt försvunnit då slåttern och grönbetet har upphört. Ängarna har helt…

  ·

  , , ,