Fjärilar och andra pollinerare

Vildbin, fjärilar och andra pollinerare måste överleva.

De viktigaste pollinatörerna i världen består av vildbin, humlor, fjärilar och blomflugor. Samtidigt som förändrade levnadsvanor gör att pollinatörerna får det allt svårare att överleva, de är mycket hotade.

Vår jord och skogsbruk förändras, varpå ängsmarkerna minskar drastiskt. De har helt enkelt försvunnit då slåttern och grönbetet har upphört. Ängarna har helt enkelt vuxit igen och i takt med det har även ängsblommorna försvunnit.

Fortfarande finns det möjlighet att bryta trenden.

För det första kan vi bryta den negativa nedåtgående spiralen för våra viktiga pollinerande insekter som vildbin, fjärilar och blomflugor och andra pollinerare.

Fjärilar och andra pollinerare
20210726 Pollinerande honungsbi © Foto: Roger Vikström / Rvbild

Bin och andra nyttodjur är viktiga för vår jord

Se till att locka fjärilar och andra pollinerare till din trädgård. Plantera både bi och fjärilsvänliga växter. Visste du att antalet insekter, fjärilar, bin mm som är livsnödvändiga för vår existens minskar i antal.

Honungsbin och vildbin

Pollinering är överföring av pollen (Manliga könsceller) mellan de manliga och kvinnliga delarna för att möjliggöra reproduktion av växter.

Fjärilar och andra pollinerare, pollinering är viktigt för världens matförsörjning
Humla © Foto: Roger Vikström / Rvbild

För det andra, vi måste satsa betydligt mycket mer på biologisk mångfald, blommande ängar och naturskog allt för att värna om våra viktiga insekter. De är livsviktiga!

Det kryllar av liv på ängsmark

Ängen är Sveriges mest artrika naturtyp, så mycket som 50 arter kan finnas på en enda kvadratmeter.

Påfågelöga (Peacock butterfly) © Foto: Roger Vikström / Rvbild

Naturskogar är liv

Naturskogar är liv, här växer olika träd sida vid sida. Viktiga förmultnande träd ligger kvar, så att insekter, svampar och mossor gynnas, sist men inte minst även djuren.Multnande träd som gynnar svampar, lavar, mossor, insekter är förutsättningen för att fåglar och insekter ska kunna leva. När avverkad skog byts till trädplanteringar och bara en sort planteras finns ingen plats för viktiga växter samt djur. ”Monokultur” idag återstår bara en bråkdel av de ängsmarker och naturskogar som vi hade för 100 år sedan.

Vi är inne i vad som kallas det sjätte massutdöendet av arter – tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. 

Naturskyddsföreningen

Är det så här vi vill ha det!

För många är drömmen ett rött torp med vita knutar. Gärna med en sjö och möjligheten att plocka svamp i den fina skogen. Jag hälsade på min kompis i Värmland för ett tag sedan. Så mycket avverkad skog och sönderkörda marker av skördarna. Tänk att komma till den här stugan vilken chock, den fina skogen är skövlad och marken sönderkörd. Drömmen om torpet med de vita knutarna vart tog den vägen?

7/8 – Ängens dag 2021

Ängens dag infaller den 7 augusti i år men redan från mitten av juli till början av augusti arrangerar Naturskyddsföreningens lokala kretsar över 50 aktiviteter runt om i landet.

En välhävdad ängsmark kan innehålla 50 växtarter på en enda kvadratmeter och är den artrikaste naturtypen i Sverige. Idag återstår dock bara en bråkdel av den miljon hektar ängsmarker som fanns i Sverige för drygt 100 år sedan och så många som 830 växt- och djurarter är hotade på grund av upphört slåtter och bete. Ni i kretsarna gör ett viktigt jobb för att bevara ängsmarker genom att arrangera gemensamma aktiviteter i samband med Ängens dag.

Gör skillnad! Bli medlem i Naturskyddsföreningen

Last Updated on 2022-08-27 by Roger Vikström

av Roger Vikström

Naturfotograf Roger Vikström med fokus på Nordiska djur och vildmark, jag bryr mig om miljö och naturvård.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.