Underlätta för pollinatörerna

Rädda våra pollinatörer

Vildbin, fjärilar och andra viktiga pollinatörer måste räddas. Utan dem blir det vare sig grönsaker eller frukt. Att öka medvetenheten om vikten av ängsmarker och den biologiska mångfalden är också viktigt för att uppmuntra allmänheten att bidra till bevarandet av dessa livsmiljöer. Dessutom vem gillar inte blommande sommarängar eller varför inte massor med blommande vägrenar.

Återställ ängsmarkerna

Det är verkligen bekymrande att ängsmarkerna minskar drastiskt och att ängsblommorna försvinner i takt med detta. Ängsmarker är viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter och deras försvinnande för med sig allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden. Därför måste vi rädda för våra insekter som pollinerar våra växter, de är livsviktiga.

Det finns dock åtgärder som kan vidtas för att skydda och återställa ängsmarkerna. En viktig åtgärd är att återuppta traditionella jordbruksmetoder som slåtter och grönbete, som främjar bevarandet av ängsmarkerna och dess arter. Markägare och jordbrukare bör uppmuntras att skydda och återställa ängsmarker genom ekonomiska incitament och andra stödåtgärder.

Att öka medvetenheten om vikten av ängsmarker och den biologiska mångfalden är också viktigt för att uppmuntra allmänheten att bidra till bevarandet av dessa livsmiljöer. Detta kan inkludera utbildning, kampanjer och andra informationsinitiativ.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda och återställa ängsmarkerna och dess arter. Genom att återuppta traditionella jordbruksmetoder, ge ekonomiska incitament till markägare och jordbrukare, och öka medvetenheten om ängsmarkernas värde, kan vi bidra till att bevara denna viktiga livsmiljö.

Fortfarande finns det möjlighet att bryta trenden.

Stöd pollinerande insekter

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att stödja pollinerande insekter, inklusive att skapa livsmiljöer som gynnar deras överlevnad och reproduktion, till exempel genom att plantera blommor och andra växter som är rika på nektar och pollen. Dessutom kan jordbrukare och markägare uppmuntras att använda mindre mängder av bekämpningsmedel och använda mer biologisk bekämpning för att minimera skadliga effekter på pollinerande insekter.

Andra åtgärder som kan hjälpa till att stödja pollinerande insekter inkluderar att skydda och återställa viktiga livsmiljöer som ängsmarker, våtmarker och skogar. Dessutom kan information och utbildning spridas till allmänheten för att öka medvetenheten om vikten av pollinerande insekter och vad som kan göras för att skydda dem.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vidta åtgärder för att stödja pollinerande insekter, inklusive att skapa livsmiljöer som gynnar deras överlevnad och reproduktion, minska användningen av bekämpningsmedel, skydda och återställa livsmiljöer och öka medvetenheten om vikten av dessa insekter för vår livsmedelsproduktion och den biologiska mångfalden.

Fjärilar och andra pollinerare
Pollinerande honungsbi © Foto: Roger Vikström / Rvbild

Bin och andra nyttodjur är superviktiga för jorden

Se till att locka fjärilar och andra pollinerare till din trädgård. Plantera både bi och fjärilsvänliga växter. Visste du att antalet insekter, fjärilar, bin mm som är livsnödvändiga för vår existens minskar i antal

Honungsbin och vildbin

Pollinering är överföring av pollen (Manliga könsceller) mellan de manliga och kvinnliga delarna för att möjliggöra reproduktion av växter.

Fjärilar och andra pollinerare, pollinering är viktigt för världens matförsörjning
Humla © Foto: Roger Vikström / Rvbild

För det andra, vi måste satsa betydligt mycket mer på biologisk mångfald, blommande ängar och naturskog allt för att värna om våra viktiga insekter. De är livsviktiga!

Det kryllar av liv på ängsmark

Ängen är Sveriges mest artrika naturtyp, så mycket som 50 arter kan finnas på en enda kvadratmeter.

Påfågelöga (Peacock butterfly) © Foto: Roger Vikström / Rvbild

Naturskogar är liv

Naturskogar är liv, här växer olika träd sida vid sida. Viktiga förmultnande träd ligger kvar, så att insekter, svampar och mossor gynnas, sist men inte minst även djuren.Multnande träd som gynnar svampar, lavar, mossor, insekter är förutsättningen för att fåglar och insekter ska kunna leva. När avverkad skog byts till trädplanteringar och bara en sort planteras finns ingen plats för viktiga växter samt djur. ”Monokultur” idag återstår bara en bråkdel av de ängsmarker och naturskogar som vi hade för 100 år sedan.

Vi är inne i vad som kallas det sjätte massutdöendet av arter – tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. 

Naturskyddsföreningen
Kalhygge i värmland

Fler och fler avverkade skogar.

Var har balansen tagit vägen, är det verkligen så här vi vill att det ska se ut? Så länge skogen runt omkring oss får stå kvar så är vi okunnigt ovetande om vad som försegår i våta skogar. Skövling pågår! Större och större områden ser ut som på bilden, allt är jämnat med marken. Skogsbolagens timmerbilar åker i skytteltrafik med timmer mycket av det som ligger på bilarna duger knappt till massaved. Men avverkas ska det innan någon sätter stopp, skövlingen av våra skogar måste stoppas innan det är försent. Sverige är sämst i klassen vi försöker med alla medel påskina att det vi gör med våra skogar är bra. Med alla medel försöker vi påverka Eu att vi ska få fortsätta med skövlingen av vår skog.

Gör skillnad! Bli medlem i Naturskyddsföreningen


Publicerat

i

, , ,

av

Kommentarer

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Fotograf Roger Vikström / Rvbild

%d bloggare gillar detta: