Rovfåglar i Sverige

Rovfåglar,havsörn
Havsörn © Foto Roger Vikström

De största rovfåglarna i Sverige

För mig är det något speciellt med rovfåglar. Det är en känsla av optimal frihet att se dem sväva fritt på himlavalvet. Att se hur skickligt de utnyttjar termiken, de cirklar i vida kretsar högre och högre upp i skyn. Det ser så lätt ut, helt utan ansträngning. Att sen få höra ormvråkens karaktäristiska jamande, klagande läte är helt fascinerande. På senare år har lätet blivit populärt i filmens värld när man vill förstärka en vy eller något hemskt, så lägger man in ett jamande från vråken. Ormvråken är en av rovfåglarna som är vanligast i Sverige. Det är en flyttfågel och den flyttar söderut på vintern.

Havsörn

Miljögifter som PCB och DDT var en bidragande orsak. År 1973 räknades hittades bara sex ungar längs hela den svenska ostkusten. 1971 startade naturskyddsföreningen sitt Projekt Havsörn, med bland annat stödutfodring vintertid så lyckades man rädda havsörnen. Idag finns ca 800 havsörns par i Sverige.

Fortfarande finns det stora hot mot havsörnarna, blyförgiftning samt illegal jakt är allt vanligare. Gamla tallar krävs för att bära upp ett så stort bo som örnen bygger. Boet kan bli ett par meter högt och brett och med en vikt på uppemot ett ton. Tack vare det moderna skogsbruket blir det dessvärre en stor brist på gamla tallar som kan bära upp de stora bona som örnen bygger. Det har blivit bostadsbrist.

Havsörns paret överger sällan sitt revir men de kan alternera mellan olika bon inom reviret. De flesta äldre havsörnar på ostkusten är stannfåglar, medan yngre örnar och de i Lappland flyttar.

WWF

Nedan kan du se ett urval av Rovfåglar fotograferade i Sverige och även i norge.

Källa: Naturskyddsföreningen